Schabloner

Med vårt material finns det massor av möjligheter att skapa kreativa lösningar utöver det vanliga. Flerfärgade golv och väggar i olika mönster skapas med hjälp av olika schabloner. Även texter eller annan hänvisningsinformation är också en möjlighet för att förtydliga viktig information. Genom att kombinera flera färglager i olika kulörer är det nästan bara fantasin som sätter begränsningarna.

Schabloner – Fakta:

 • Fakta
  Slits ej bort vid ordinarie användning
  Skadas inte eller går sönder i samband med städning med maskiner
  Nästan inga begränsningar vad som är möjligt att skapa
  Höjdskillnaden mellan de olika färglagren är mindre än 1 mm

Användningsområden

 • Hänvisning och logotyper

  Via texter i avvikande kulörer kan vi skapa hänvisningsinformation eller logotyper. Efter att schablonen applicerats skyddas ytan i härdningsprocessen. Detta innebär att texten kommer vara kvar nästan oavsett hur mycket slitaget är på ytan.

 • Mönster

  Med hjälp av olika schabloner kan vi skapa mönster och färgkombinationer där endast fantasin sätter gränserna.

   

 • Så här går det till

  Vi inleder med att fästa och rikta in schablonen på ytan som ska göras

 • Schablonen klistras fast på ytan.

  Vi använder oss av en speciell typ av schablon som fäster bra för att kunna ge skarpa och snygga kanter.

 • Vi spacklar sedan ytterligare ett färglager i en annan kulör än underlaget

 • När sedan materialet torkat tillräckligt demonteras schablonen och det färdiga resultatet visas. Hela ytan behandlas sedan med ett antal skyddande vaxlager.