Om Topcret

Topcret är ett av de ledande företagen globalt gällande tillverkning och applicering av microcement för t ex golv, väggar, inredning och möbler. Topcret finns representerat i f n 17 länder över hela världen.  Konceptet växer för varje år och nya marknader tillkommer kontinuerligt.

MCF Sweden AB är generalagent på den nordiska marknaden för Topcret Microcement. Vi arbetar med cementbaserade ytskikt och vi och våra Partners erbjuder våra kunder personligt designade betongytor. Microcement är ett mångsidigt material som ger en härlig betongkänsla med struktur och livfullhet. I kombination med extra hög slittålighet, fogfria ytor och en tjocklek på endast 3 mm är Topcret Microcement ett attraktivt och utmärkt alternativ för nästan alla golv och väggar.

Topcret Microcement är också ett utmärkt val av material i samband med renovering av ytor med kakel och klinker. Eftersom ytskiktet endast är några millimeter tjockt kan det appliceras direkt ovanpå den befintliga vägg- eller golvytan. Detta spar både onödigt arbete, tid och pengar.